TELİF HAKLARI
TELİF HAKLARI
Dergimize yayınlanmak üzere makale gönderen yazarlar aşağıdaki Telif Hakkı Devir Sözleşmesini kabul etmiş sayılır. 
Bu beyan DergiPark makale gönderme süreçleri esnasında onaylanmalıdır.
1. Yazarlar, gönderdiği yayının Telif Hakkını Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi'ne devretmeyi kabul etmiştir
2. Yayında yer alan görüşlerden doğabilecek hukuki sorunlardan yazar sorumludur. Derginin bu konuda hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.