İNTİHAL POLİTİKASI
Kare Dergi İntihal Politikası
 
1. Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisine gönderilen yazılar araştırmaya dayalı özgün eserler olmalıdır. İntihal içermemelidir.
2. Dergimize gönderilen her yayının intihal raporu yazarlar tarafından iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilmelidir. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 15'den fazla ise ilgili yazar SI'sını % 15'nin altına indirmelidir.
3. İntihal raporları gönderilecek makale ile birlikte yüklenmelidir
4. İntihal raporları bulunmayan makalelerin hakem süreçleri başlatılmayacaktır.  
 
Not: ilgili intihal yazılımlarına üniversitelerimizin kütüphaneleri aracılığıyla ücretsiz erişebilirsiniz.
Uyarı: İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa web sitesinden kaldırılacaktır.