EDİTÖR KURULU
Sahibi / Publisher
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Adına
Prof. Dr. Ali AKTAN/ Edebiyat Fakültesi Dekanı
 
Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
 
Doç. Dr. Hasan BAKTIR
 
Editörler / Editors
 
Doç Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
 
Editör Yardımcıları /Assistant Editors
 
Öğrt. Gör. Ahmet İPŞİRLİ 
Dr. Öğr. Üyesi. Evren Erman RUTLİ  
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ 
 
Uluslararası Yayın Kurulu 
 
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN Yayın Kurulu Başkanı / ERÜ Felsefe Bölümü        
Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ / ERÜ Kore Dili Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Turgut KOÇOĞLU / ERÜ Edebiyat Bölümü
Doç. Dr. Hasan BAKTIR / ERÜ İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yonca GENÇOĞLU / Erü Sosyoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Evren Erman RUTLİ / ERÜ Felsefe Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Can DEVECİ / ERÜ Tarih Bölümü
Öğr. Gör. Ahmet İPŞİRLİ / ERÜ İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Joshua PARKER / University of Salzburg
Doç.Dr. Michael JASPER / Elizabeth City State University
Doç. Dr. Peilin Lİ / Taiwan National Cheng Chi University
Dr. Jin Won CHUNG / Dongguk University
 
Uluslararası Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hülya Argunşah (KARE Dergi Bilim ve Danışma Kurulu Kurulu Başkanı) ERÜ Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özen Tok, ERÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Sevinç Üçgül, ERÜ Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi / ERÜ Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan Ali Şahin, ERÜ Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi / ERÜ Tarih Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Göksel S. Türközü, ERÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. A. Volkan Erdemir, ERÜ Japon Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nabil Matar,  College of Liberal Arts / University of Minnesot
Prof. Dr. Behzad Ghaderi Sohi, ERÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Arslan Topakkaya, ERÜ Felsefe Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Koray Değirmenci, ERÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nilay Çorağan, ERÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, ERÜ Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi / ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. Ali Selçuk, ERÜ Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İlkay Şahin, ERÜ Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Melih Karakuzu, ERÜ İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler, ERÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali Küçükler ERÜ Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Steve Adisassmito Smith
Dr. Öğr. Üyesi Remzi Aydın, ERÜ Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
NOT: Kurul Güncellenmeleri devam etmektedir.