DERGİ YAYIN İLKELERİ
KARE Dergi ilkeleri
 
1. Dergimizde, Edebiyat, Tarih ve Düşünce Anahtar Kelimeleri etrafında karşılaştırmalı bir yöntem ile hazırlanan yayınlara yer verilmektedir.
2. Uluslararası hakemli bir dergidir.
3. Web sayfasına http://dergipark.gov.tr/kare  ve http://karedergi.erciyes.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.   
4. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi, web sayfasında "arama/search", “eski sayılar için arşiv”, “gelecek sayılar”, “makaleler için önerilen konu başlıkları” v.b menüler bulunmaktadır.
5. Yılda iki kez yayınlanan hakemli dergidir.
6. Ücretsiz bir dergidir.
7. Açık erişim politikasını savunmaktadır.
 
Yayın Değerlendirme Kriterleri 
 
1. Dergimizde, Edebiyat, Tarih ve Düşünce Anahtar Kelimeleri etrafında karşılaştırmalı bir yöntem ile hazırlanan yayınlara yer verilmektedir.
2. Makaleler Türkçe ve İngilizce "başlık (title)" ve "öz (abstract)" içermelidir.
3. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler" bulunmalıdır.
4. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak yazım kurallarına uygun olacak şekilde verilmelidir.
5. Gönderilen Makaleler, kural olarak 10.000 kelimeden fazla, 4.000 kelimede az olmamalıdır. Kitap incelemeleri 2.500 kelimeyi geçmemelidir.
6. Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
7. Gönderilecek makaleler, özgün eserler ve daha önce yayınlanmamış veya herhangi bir yayın sürecine girmemiş olmalıdır.
8. Gönderilen yazılar yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Kör Hakemlik sistemi uygulanmaktadır.
9. Her ne şekilde olursa olsun makale yazarları ve hakemleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamamaktadırlar. Editör ve yayın kurulu uygun gördüğü takdirde Derginin yıl sonu sayısında, o yıl görev alan hakemlerin bir listesi yayımlanmaktadır.
10. Dergi Park sistemi içerisinde yer alan Ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme kriterine sahiptir.
11. Yazarlar çalışmalarının Dergi kurallarına uymasını temin etmek zorundadır. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç 2 hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörler’e ulaştırmaları beklenir.
12. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve red kararı verebilir.
13. Yayınlanan yazılarda fikirler yalnızca yazar(lar)ına aittir. Dergi sahibini, yayıncıyı ve editörleri bağlamaz.
14. Gönderilen Makaleler ilk olarak editör incelemesine tabi tutulur. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Dergi kurallarına Uygun olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. 
 
Dikkate Alınan Yayın Türleri şu şekildedir:
1. Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi,
2. Derleme Makalesi,
3. Olgu sunumu,
4. Proje tanıtımı,
5. Makale formatında olması koşulu ile Kitap tanıtımı
6. Röportaj
7. Özgün makalelerin çevirileri