DERGİ KÜNYE
                                                                                                                                                                   ISSN: 2536-4596
 
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
KARE DERGİ
Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi

Sahibi / Publisher
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Adına
Prof. Dr. Ali AKTAN/ Edebiyat Fakültesi Dekanı
DergiPark: http://dergipark.gov.tr/kare
ERÜ Web Sitesi: https://karedergi.erciyes.edu.tr/
Mail Adresi: karedergi@erciyes.edu.tr 
YAZIŞMA ADRESİ:
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ahmet El Biruni Caddesi No:91 Talas/ Kayseri/TÜRKİYE
Telefon: +90 352 437 93 42
Faks: +90 352 437 93 43